Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/3/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Đồng chí Trần Văn Sơn Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Bộ trưởng, Chủ nhiẹm Văn phòng Chính phủ đề nghị, các bộ, cơ quan, địa phương cần bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình của Đề án. Tập trung, khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Văn phòng Chính phủ giới thiệu Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, với13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ thiết yếu, 40 nhiệm vụ phối hợp của các địa phương; giới thiệu về đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực. Đồng thời, hướng dẫn nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, gồm: Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia; chuẩn hóa thủ tục hành chính; danh mục tài liệu; kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính.

 

Đại diện Bộ Công an đã hướng dẫn quy trình, yêu cầu kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là về mô hình, các bước kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, hệ thống định danh, xác thực điện tử; những yêu cầu và nội dung cần chuẩn bị để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.