Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Chiều 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Theo báo cáo, kết quả thực hiện Kết luận số 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết quả thực hiện cho thấy tác động, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội, khơi lên tâm huyết, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội; sự linh hoạt, thích ứng kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai Kết luận số 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đã góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình hành động được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01 trong một năm vừa qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, tập trung làm tốt hơn nữa nội dung học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, đồng thời khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

 

Trong chương trình hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời non nước” gồm 12 tập, trong đó mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó góp phần trực tiếp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đi sâu hơn vào đời sống của người dân Việt Nam.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.