Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì đối với các công trình xây dựng thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 17-04-2023 0
Đăng thông tin thăm dò dư luận đối với danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lạng Sơn lần thừ 16, năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo 23-03-2023 0
Sửa đổi QĐ số 11/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giải quyết sự cố công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, tp... Sở Xây dựng 15-04-2023 0
Dự thảo QĐ sửa đổi QĐ số 01/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng.. Sở Xây dựng 15-04-2023 0
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022. Sở Tài chính 11-04-2023 0
Lấy ý kiến nhân dân danh sách tập thể đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sở Nội vụ 14-03-2023 0
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 06-04-2023 0
Dự thảo Quyết định ban hành ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 Sở Xây dựng 27-03-2023 0
Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25-03-2023 0
Dự thảo Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức tủ lạnh bảo quản vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cho tuyến xã và các điểm tiêm chủng tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 23-03-2023 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý Sở Nội vụ 20-03-2023 0
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều NQ số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ 20-03-2023 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 20-03-2023 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn khi từ trần Sở Nội vụ 20-03-2023 1
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh 17-03-2023 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 27-02-2023 0
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Quốc hội 15-03-2023 2
Dự thảo Quyết định sửa đổi về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Sở Nội vụ 08-02-2023 0
Dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26-01-2023 0
Dự thảo NQ chế độ, định mức chi các hoạt động nhằm duy trì thành quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025 Quy định chế độ, định mức chi các hoạt động nhằm duy trì thành quả của Chương trình mục tiêu Y tế Sở Y tế 04-02-2023 0