Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Ngày 24/3/2023, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 (đợt 2). Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022, đợt 2 tại cuộc họp, đến nay, xã Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn); xã Thụy Hùng (huyện Cao Lộc) và xã Tam Gia (huyện Lộc Bình) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. Các xã Bắc Quỳnh (huyện Bắc Sơn) và Gia Cát (huyện Cao Lộc) cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Các xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng) và Chiến Thắng (huyện Bắc Sơn) đã hoàn thành 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh và các thành viên Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Tại cuộc họp, sau khi thảo luận, Hội đồng thẩm định tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 100% thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý công nhận 7 xã kể trên đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.

 

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các xã đã được xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong đợt này. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục hỗ trợ các xã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí; UBND các xã tuyên truyền, vận động người dân cũng chung tay củng cố, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu,…

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.