Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 28/02/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Hội nghị đã tập trung vào nội dung tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính, gồm: các khoản thu tài chính từ đất đai, các khoản thu từ dịch vụ công từ đất đai, căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bảng giá đất, quỹ phát triển đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất… Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các nội dung: tài chính đất đai; phương pháp xác định giá đất; mối quan hệ giữa Luật Đất đai và các luật khác; phân cấp trong quản lý đất đai; xác định mức thu để đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi của nhà đầu tư, Nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan.

 

Phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đóng góp ý kiến đối với điểm h khoản 1, điều 147: các khoản thu tài chính từ đất đai; cụ thể, khi sử dụng đất kết hợp, đất hỗn hợp thì thực hiện theo chế độ giao đất và cho thuê đất, từ đó xác định khoản thu tài chính từ đất đai của loại đất này là thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất. Tại khoản 4 điều 150 dự thảo Luật cần phải quy định rõ giá đất ghi trên quyết định cho thuê đất được ổn định trong thời gian bao nhiêu năm, hoặc mức điều chỉnh giá hàng năm để phù hợp với thực tế trong suốt thời gian thực hiện dự án. Đối với điều 154 quy định bảng giá đất, việc định kỳ hàng năm xây dựng và công bố bảng giá đất là phù hợp, do giá đất trên thị trường có biến động liên tục, hàng năm cần phải điều tra, khảo sát lại giá đất để điều chỉnh cho phù hợp...

 

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.