Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
72/KH-UBND Thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030"
71/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
1293/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2022
1292/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
1291/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tháo gỡ một số cơ chế, chính sách quy định tại các Luật để đầu tư xây dựng đường bộ
1290/VP-KGVX Về việc xem xét, báo cáo làm rõ thông tin báo chí phản ánh
1289/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023
1287/VP-KT Về việc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh quý I năm 2023
1283/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội
1278/VP-NC Về việc tham mưu, đề xuất khen thưởng thành tích trong xây dựng, thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2022
122/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công và vốn đầu tư phát triển thực hiệ
1275/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
1272/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1271/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1270/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
1269/VP-KGVX Về việc cung cấp thông tin, số liệu kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2022
471/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách sinh viên đại học sư phạm khóa 2022 - 2026 và cao đẳng sư phạm khóa 2022 - 2025 được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
470/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan
469/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai tại số thứ tự từ 1 đến 6 mục II Biểu phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 kèm theo Quyết định số 120a/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh
337/UBND-NC Về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính
336/UBND-KGVX Về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
331/UBND-KT Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
1265/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường
1264/VP-NC Về việc tham mưu thực hiện Quy chế số 104-QC/BCSĐ ngày 10/3/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế
1262/VP-KT Về việc triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật để nghiên cứu xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)
1261/VP-KT Về việc cung cấp thông tin kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
1255/VP-KT Về việc tham mưu giải quyết đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam liên quan đến hoàn trả kinh phí chuẩn bị đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng do VEC thực hiện
1253/VP-KT Về việc phối hợp, tạo điều kiện cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện điều tra, khảo sát địa chất trên địa bàn tỉnh
1252/VP-KT Về việc thông tin về chương trình Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgaria
1251/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 3/2023 (kỳ 2)
1248/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất phê duyệt nhu cầu đào tạo giáo viên năm 2023
70/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
52/QĐ-BCĐ Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn
468/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
463/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
329/UBND-KT Về việc khẩn trương triển khai các nội dung liên quan đến dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
326/UBND-KGVX Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ
29/QĐ-HĐGBC Thành lập Ban Chung khảo, Ban Sơ khảo, Tổ giúp việc Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2023
1245/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 1985/BKHĐT-TH ngày 20/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1244/VP-KGVX Về việc tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn