Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
6084/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Thông báo số 480/TB-VPCP ngày 22/11/2023 của Văn phòng Chính phủ
6083/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về đối ứng kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ
6082/VP-KT Về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông tại Km95 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng
6081/VP-KT Về việc kiểm tra, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông tại Km28 tuyến đường sắt Mai Pha - Na Dương
6080/VP-KT Về việc xem xét đề xuất của Báo Công lý về phối hợp xây dựng kế hoạch, ký kết chương trình hợp tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
6079/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về việc hỗ trợ kinh phí mua sắm cân tải trọng ô tô
6078/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 9729/BKHĐT-TH ngày 21/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6077/VP-KT Về việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Lộc Bình
6076/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bện viện Y dược học cổ truyền tỉnh
6074/VP-KT Về việc báo cáo kết quả thực hiện cấp Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất
6072/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết Đơn kiến nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
6067/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng đối với dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng
6064/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6063/VP-KGVX Về việc thẩm tra Công văn số 2862/SYT-NVYD ngày 30/11/2023 của Sở Y tế
6061/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1758/UBND-KT Về việc thực hiện trồng rừng thay thế dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1757/UBND-NC Về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg
1755/UBND-KT Về việc thống nhất nội dung và thành phần hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau rà soát, hoàn thiện
6060/VP-NC Về việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
6059/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung, mức chi quà tặng Chương trình Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
6058/VP-KT Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6057/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn về giá thuê địa điểm để bố trí Bưu cục cửa khẩu Hữu Nghị và Bưu cục cửa khẩu Chi Ma
6053/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chính sách giảm thuế GTGT 2&percent;
6050/VP-TH Về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức tết Giáp Thìn 2024
6044/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá
6043/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
6042/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện kiến nghị giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các dự án, công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi
6040/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 10064/BKHĐT-TH ngày 01/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2006/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí trồng rừng thay thế dự án Xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất
1752/UBND-NC Về việc phối hợp hỗ trợ thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
1750/UBND-KT Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2009/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2
2007/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2024
2005/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các Cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6035/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
6034/VP-KT Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chi trả kinh phí tại Việt Nam đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN
6033/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
6031/VP-KGVX Về việc báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
6029/VP-KGVX Về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
6028/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.