Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3078/VP-KGVX Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19
3077/VP-KGVX Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
3074/VP-KGVX Về việc tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
3073/VP-THNC Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
3072/VP-KGVX Về việc đề nghị góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
3071/VP-THNC Về việc đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam
3070/VP-KT Về việc thực hiện Công văn số 4510/BNN-CN ngày 20/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3069/VP-KT Về việc thực hiện Công văn số 4613/BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3066/VP-KT Về việc nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến cảng cạn ICD Khu thương mại dịch vụ logistics tại thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng
3064/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số
3063/VP-KGVX Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội
3062/VP-KT Về việc đồng ý cho chuyển nội dung tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng lần 4 năm 2021 sang thực hiện truyền thông quảng bá sản phẩm Na Chi Lăng trên nền tảng kỹ thuật số
3061/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, CBQLGD trong trường phổ thông có nhiều cấp học
1517/QĐ-UBND Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1519/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Cao Lộc, huyện Chi Lăng theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1518/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3058/VP-KT Về việc thực hiện Công văn số 4569/BNN-BVTV ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3055/VP-THNC Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
3052/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013
3050/VP-KT Về việc thẩm tra Công văn số 02/Hội DNNVV ngày 26/7/2021 của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn
3049/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị
3048/VP-KT Về việc thay đổi tên, mục tiêu dự án đề xuất thực hiện tại thôn Cốc Lĩnh, Hợp Nhất, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
3047/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2014/TT-BTC
3046/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa
3044/VP-KT Về việc phối hợp thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số đăng ký tài sản và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai
3043/VP-KT Về việc trình UBND tỉnh quyết định đấu giá và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
3042/VP-KT Về việc về việc điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng công trình Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3041/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
3038/VP-KT Về việc rà soát, đánh giá thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn
3033/VP-KT Về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư cụ thể đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
3032/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng về điều chỉnh một số hạng mục dự án
1513/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Trạm y tế xã Lương Năng, huyện Văn Quan
1511/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km0+00 - Km4+00, ĐH.32
1507/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1506/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án Khu dân cư và tái định cư Nam thành phố Lạng Sơn Hạng mục: gói thầu số 15 - Xây lắp hạ tầng phía Đông; bổ sung chỉnh trang dải phân cách đường Hùng Vương thuộc gói thầu số 16 – Xây lắp hạ tầng p
1515/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Cải tạo, sửa chữa hội trường tầng 3 và phá dỡ nhà hát ngoài trời thuộc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
1514/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Sửa chữa, cải tạo, xây mới thêm phòng Trạm y tế xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc
1512/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Sửa chữa, cải tạo, xây mới thêm phòng Trạm y tế xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc
3033/VP-KT Về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư cụ thể đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
3031/VP-KT Về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh covid-19