Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2304/VP-THNC về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND)
2303/VP-KT về việc chủ động giải quyết đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn
2300/VP-KGVX về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
2299/VP-KT về việc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2)
2298/VP-KT về việc đồng ý cho rút lại Tờ trình số 422/TTr-CQLTT ngày 23/5/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh
2297/VP-KT về việc thẩm định các nội dung đề xuất dự án xây dựng nhà máy nước Lawaco tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2295/VP-KT về việc bổ sung làm rõ đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại Khu tái định cư số 1 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1
2294/VP-KT về việc xem xét đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
2293/VP-KT về việc dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
2292/VP-KT về việc không đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Tràng Định phê duyệt điều chỉnh phương án phân bổ vốn thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2022
2291/VP-KT về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022
2289/VP-THNC về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2022 (kỳ 2)
2288/VP-KT về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 tại huyện Hữu Lũng
899/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án "Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn"
898/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn
897/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice tỉnh Lạng Sơn
896/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành thông minh tỉnh Lạng Sơn
895/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách, dự toán kinh phí giảm giá nước sạch đô thị cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021; hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn để thực hiện chi t
893/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2284/VP-KT về việc xem xét đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh về đầu tư dự án Cụm công nghiệp tại huyện Chi Lăng
2283/VP-KT về việc tiếp tục rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
2280/VP-KT về việc xem xét nội dung xin thuê tài sản của Công ty cổ phần Bein
2276/VP-KT về việc đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về gộp nội dung dự thảo báo cáo danh mục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
2273/VP-KT về việc thẩm định nội dung trình, dự thảo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Quỹ, Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh
2272/VP-KGVX về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023 - 2025
2271/VP-KT về việc thẩm tra Báo cáo số 105/TTr-SCT ngày 15/5/2022 của Sở Công Thương
2269/VP-KT về việc tiến độ sử dụng đất dự án Nhà thương mại Trường An
2268/VP-KT về việc thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG của Ủy ban ATGT quốc gia về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022
2267/VP-KT về việc xem xét, hướng dẫn Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết dự án Nhà cán bộ công nhân viên phục vụ điều hành sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Na Dương
2266/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Cải tạo, sửa chữa Sân vận động Đông Kinh
2265/VP-KT về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây lắp đoạn Km5+799.16-13+705.47 thuộc dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia
2263/VP-KT về việc triển khai các nội dung liên quan đến dự án do Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương viện trợ
892/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
890/QĐ-UBND Về việc phê duyệt ứng viên đủ điều kiện tham gia đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022
2260/VP-KT về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTrung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
2259/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
2254/VP-KT về việc đồng ý cho rút lại Tờ trình số 76/TTr-STC ngày 17/5/2022 của Sở Tài chính.
2253/VP-KT về việc chủ động xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Energy Kiều Thi Lạng Sơn về đầu tư hạ tầng và tài trợ lập quy hoạch chi tiết CCN Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
2251/VP-KT về việc phân bổ kinh phí đối với các dự án công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022.
2250/VP-KT về việc rà soát hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn