Skip to main content

DANH SÁCH  NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

 I. CÁC SỞ - BAN - NGÀNH

 

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Hùng Trường

Chánh Văn phòng

0205.3812.102 0912.205.336

phtruong@langson.gov.vn

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

3

Sở Giao thông Vận tải

Dương Công Vĩ

Giám đốc

02053.810.109

0904.442.111

dcvi@langson.gov.vn

4

Ban Dân tộc

Lâm Văn Viên

Phó Trưởng ban

0205.3810344

0854.961.688

lvvien-05@langson.gov.vn

5

Cục Thống kê

Trần Lê Tuân

Cục trưởng

0913.541.912

tltuan@gso.gov.vn

6

Cục Thi hành án Dân sự

Phạm Văn Dũng

Cục trưởng

02053.871399

dungpv@moj.gov.vn

7

Cục Thuế

Nguyễn Chiến Thắng

Phó Cục trưởng

0912.813.794

ncthang.lso@gdt.gov.vn

8

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

9 Đài Phát thanh và Truyền hình Nguyễn Đông Bắc Giám đốc 0912048672 nguyendongbac71@gmail.com
10 Sở Tài chính Nguyễn Anh Yến Phó Giám đốc

02053 871.5823

093376623

 

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hoàng Thế Vinh

Phó Giám đốc

0919.664.666

thevinhls@gmail.com

12

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn

Lê Văn Bền

Chính ủy

0985.811.867

 

13

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Ninh Văn Hợp

Chỉ huy trưởng

0205.3810186

0982.299.818

tuyenhuanls@gmail.com

Trịnh Hữu Tăng

Chính ủy

0205.3813627

0988.082.885

tuyenhuanls@gmail.com

14

Sở Ngoại vụ

Hà Lê Hữu

Phó Giám đốc

02053.718.686

0912.021.536

hlhuu@langson.gov.vn

15

Sở Tư pháp

Vũ Quang Hưng

Phó Giám đốc

02053.819.688

0983.136.238

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chu Văn Thạch 

Phó Giám đốc

 

0949.873.569

cvthach@langson.gov.vn

17

Sở Xây dựng

Nguyễn Duy Đông

Phó Giám đốc

02053 812 939

0913.396.669

dongnd@langson.gov.vn

ddongls1@gmail.com

18

Sở Nội vụ

Nguyễn Khắc Phương

Phó Giám đốc

0253 814 981

0913 529 259

vdthien@langson.gov.vn

19

Sở Y tế

Nguyễn Thế Toàn

Giám đốc

02053.812731

0919.710.669

nttoan@langson.gov.vn

toan2020ls@gmail.vn

20

Thanh Tra tỉnh

Đậu Trường An

Phó Chánh Thanh tra

0912192479

dautruonganttls@gmail.com

21

Sở Công thương

 Đinh Kỳ Giang

Phó Giám đốc

0918.578.199

dkgiang@langson.gov.vn

22

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Thị Khánh Vân

Phó Giám đốc

0912.157.105

0205.3812.141

hathikhanhvan2010@gmail.com

23

Sở Nông nghiệp và PTNT

Lý Việt Hưng

Giám đốc  

02053.872.124

0912.327.424

sonnptnt@langson.gov.vn

24

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn

Hoàng Khánh Duy 

Phó Trưởng ban

02053.719.806 0983.069.198

hkduy@langson.gov.vn

25

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Hải Yến

Phó Giám đốc

02053.816.619


lhaiyen@langson.gov.vn

26

Công an tỉnh

Nguyễn Trung Thực

Giám đốc

0913.299.959

 

27

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Đàm Văn Chính 

Phó Giám đốc 

0982254606

damvanchinhsoldtbxhls@gmail.com

28 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bế Đức Minh Phó Trưởng ban

02053.814.134

0915.399.488

bdminhls@gmail.com

 

II. UBND  CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND Thành phố

Nguyễn Văn Hạnh

Chủ tịch UBND thành phố

0988.299.666

nguyenhanh1169@gmail.com

2

UBND huyện Đình Lập

Nguyễn Văn Hà

Chủ tịch UBND huyện

0986.131.981

nvhatls@gmail.com

3

UBND huyện Bình Gia

 

 

 

 

4

UBND huyện Cao Lộc

Hoàng Mạnh Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0947.111.286

hmcuong-04@langson.gov.vn

5

UBND huyện Chi Lăng

Vi Nông Trường

Chủ tịch UBND huyện

0912.158.808

vinongtruongls@gmail.com

6

UBND huyện Bắc Sơn

Nguyễn Ngọc Thiều

Chủ tịch UBND huyện

0987.833.368

nnthieu@langson.gov.vn

7

UBND huyện Văn Quan

Lương Mai Tú

Chủ tịch UBND huyện

0912.101862

0205 3830010

lmtu@langson.gov.vn

8

UBND huyện Văn Lãng

Lê Tuấn Minh 

Chủ tịch UBND huyện

09893.365.888

ltminh@langson.gov.vn

9

UBND huyện Tràng Định

Ngọ Quang Khải

Phó Chủ tịch UBND huyện

0205 3883 078

0915 277 589

quangthang.tk.ls@gmail.com

10 UBND huyện Lộc Bình Hoàng Hùng Cường Phó Chủ tịch UBND huyện 0966349.886 hhcuong@langson.gov.vn
11 UBND huyện Hữu Lũng Bùi Quốc Khánh Chủ tịch UBND huyện  0912.203.302 bqkhanh@langson.gov.vn

 

 

III. CÁC CƠ QUAN KHÁC

 

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Trương Thu Hòa

Giám đốc

0834.828.098

hoa.truongthu@sbv.gov.vn

Vi Thị Hoa

Phó Giám đốc

0985.623.888

hoa.vithi@sbv.gov.vn

2

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trần Văn Hùng

Chánh Văn phòng

0909.511.888

 

Hà Thị Kim Dung

Chi cục trưởng Hải quan Ga ĐSQT Đồng Đăng

0915.481.618

 

Nguyễn Bảo Ngọc

Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh

0915.678.888

 

Trần Bằng Toàn

Hải quan CKQT

Hữu Nghị Chi cục trưởng

0913.314.512

 

Chu Bá Toàn

Phó Chi cục trưởng Hải quan CK Chi Ma

0989.061.888

 

Nguyễn Văn Chương

Chi cục trưởng Hải quan Cốc Nam

0913.277.785

 

Nguyễn T. Minh Hằng

Chi cục trưởng Kiểm tra sau thông quan

0914.278.235

 

Vũ Đức Thắng

Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan

0913.277.800

 

3

Cục Quản lý thị trường

Đặng Văn Ngọc Quyền Cục trưởng 0912.909.358 dangvanngoc2011@gmail.com
4 Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn Hà Thu Hằng  Phó Giám đốc 

02053.814.068

0986.813.999

hanght@vst.gov.vn