Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đánh giá, phân loại mô hình sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XII năm 2020

Trong 2 ngày 24 và 25/8/2020, Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đánh giá, phân loại các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XII năm 2020.