Ngày 03/2/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 01/2021 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra, đặc biệt thành công trên các phương diện: sự chuẩn bị về văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức Đại hội.

 

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

 

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 đổi mới bằng các hình thức phù hợp; tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái nhằm chia rẽ của các thế lực thù địch; đồng thời tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

 

Thùy Linh