Chiều ngày 14/10/2020, Sở Công thương chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai dự án mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây quế và rau, củ đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Tràng Định và đơn vị liên quan, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ nông lâm nghiệp; đại diện các hộ nông dân tham gia dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Tràng Định…

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Theo Quyết định 1963/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây quế và rau, củ đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với chế biến và thị trường; xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng sức cạnh tranh sản phẩm nông, lâm sản; nâng cao thu nhập của nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Theo đó, qua khảo sát một số địa bàn, đơn vị chủ trì đã lựa chọn các xã Cao Minh, Tân Tiến, huyện Tràng Định để thực hiện thí điểm mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân trong tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây quế, có diện tích 50 ha với 210 hộ tham gia; đồng thời lựa chọn địa bàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để thực hiện thí điểm mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân trong tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với rau, củ đặc sản an toàn, với diện tích 10 ha với 210 hộ tham gia.

 

Dự án được triển khai trong 2 năm 2020 và 2021./.

 

Vi Hoa