Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
977/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện các gói vốn cạnh tranh dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
647/UBND-KT V/v chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai
646/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành
645/UBND-KT V/v thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia
2537/VP-KGVX về việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025
2536/VP-KT về việc xem xét, hướng dẫn Công ty cổ phần Thương mại SH Land nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư
2535/VP-KT về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả giám sát thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
2534/VP-KT về việc rà soát điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
2533/VP-KT về việc triển khai kết nối hệ thống Dịch vụ công Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)
2532/VP-KT về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
2531/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Sở Công Thương về xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ Đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp sau thành lập
2530/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
2529/VP-KT về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về vướng mắc bồi thường dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng
2527/VP-KGVX về việc thực hiện rà soát danh mục dự án đầu tư Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
2523/VP-KGVX về việc xem xét đề nghị mua sắm thiết bị phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
2522/VP-KT về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
972/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
971/QĐ-UBND Về việc ban hành Thể lệ sáng tác mẫu phác thảo Dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
968/QĐ-UBND Về hình thức, nội dung, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
644/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN
643/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025
642/UBND-KGVX V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
641/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ
640/UBND-KT V/v cho phép thực hiện gói thầu Bảo hiểm công trình các dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng và dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn
637/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương cho điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
326/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh,Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quyết toán hoàn thành dự án Khu đô thị Phú Lộc IV,thành phố Lạng Sơn
325/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
324/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700-Km18) và dự án đường Khau Bân -Còn Quan -Nà Lừa, huyện Đình Lập
323/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
322/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên,Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
2521/VP-KT về việc dự thảo báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn tỉnh
2519/VP-KGVX về việc đôn đốc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
327/TB-UBND Thông báo hoãn họp UBND tỉnh tháng 6/2022(kỳ 1)
242/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề năm 2022 tại huyện Cao Lộc
241/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 5/2022)
239/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022(kỳ 2)(Ngày 16 tháng 6 năm 2022)
238/GM-UBND Giấy mời họp đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
231/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
973/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
33/GP-UBND Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp khu 10, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình