Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
988/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xử lý diệt, phòng chống mối các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bắc Sơn, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Chi Lăng,
987/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo một số công trình, hạng mục công trình cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đơn vị trực thuộc
652/UBND-KT V/v rà soát danh mục đề xuất dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới
650/UBND-KT V/v góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
649/UBND-KT V/v đồng ý điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu thi công xây lắp của dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm) huyện Bình Gia
333/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét văn bản quy phạm pháp luận về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2570/VP-KT về việc đề xuất thực hiện nội dung trách nhiệm của địa phương theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
2569/VP-KGVX về việc thực hiện chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại Lạng Sơn
2568/VP-THNC về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2567/VP-KT về việc tiếp tục thực hiện cập nhật, hủy kích hoạt miễn, giảm phí đối với các phương tiện không đủ điều kiện miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160 QL1
2563/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về phương án vay lại vốn ODA và trả nợ vốn vay, dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRMAP)
2562/VP-KT về việc xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt thay thế Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
2561/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA hàng năm của các địa phương
2558/VP-KT về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025.
2557/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ
2556/VP-KGVX về việc thành lập Đoàn vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi người cao tuổi toàn quốc
2555/VP-KGVX về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
2553/VP-THNC về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
2550/VP-KT về việc xem xét, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định
2547/VP-KGVX về việc xem xét danh mục và dự toán kế hoạch mua sắm trang thiết bị trường quay tọa đàm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
2545/VP-KGVX về việc xem xét đề xuất hỗ trợ kinh phí tặng quà cho người có công ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2022
2544/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về đề nghị điều chỉnh phân công nhiệm vụ thẩm định tiêu chí nông thôn mới
2543/VP-KT về việc báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021
2542/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Hội Nông dân tỉnh về xin chủ trương tổ chức triển khai Chương trình bình chọn "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ I năm 2022
2541/VP-KGVX về việc Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
136/KH-UBND Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số cho người dân và doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2022
135/KH-UBND Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
134/KH-UBND Tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 gắn với Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam(21/6/1925-21/6/2022)
986/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao đa năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
984/QĐ-UBND Về việc thay thế Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma
982/QĐ-UBND Về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
978/QĐ-UBND Về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
331/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức họp UBND tỉnh tháng 6/2022(kỳ 1)
248/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 huyện Văn Quan
247/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
245/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Tràng Định
244/GM-UBND Giấy mời dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với công nhân lao động năm 2022
243/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
985/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc
983/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm quà tặng bằng hiện vật cho người có công năm 2022