Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1883/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn.
5754/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 135-NQ/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5753/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về bố trí vốn thực hiện Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B
5752/VP-KT Về việc tiếp tục xem xét nội dung điều chỉnh, bổ sung Dự án tái định cư và dân cư Quốc lộ 4B (khu tái định cư xã Gia Cát, huyện Cao Lộc)
575/TB-UBND Kết luận của của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa
5749/VP-KGVX Về việc góp ý hồ sơ dự thảo Chiến lược quốc gia về người cao tuổi
5741/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn thiện, trình hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh
5738/VP-KGVX Về việc báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
5737/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
5732/VP-KT Về việc đồng ý hỗ trợ bổ sung Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kinh phí tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
5731/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tuyến xã
1881/QĐ-UBND Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023
5730/VP-KGVX Về việc thẩm tra Tờ trình số 237/TTr-SYT ngày 10/11/2023 của Sở Y tế
573/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo
5728/VP-TH Về việc báo cáo kết quả thực hiện các Nghị Quyết, Chương trình của Chính phủ
5727/VP-KT Về việc tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
5726/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 470/TB-VPCP ngày 14/11/2023
5725/VP-KT Về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vưc quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
5724/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 467/TB-VPCP ngày 14/11/2023
5723/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 8838/VPCP-QHQT ngày 10/11/2023 của Văn phòng Chính phủ
5722/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn về việc giới thiệu triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trực tuyến
5720/VP-KT Về việc không đồng ý giao quyền cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
572/TB-UBND Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, dân sự năm 2023
5719/VP-KT Về việc thực hiện Công văn số 12374/BTC-KBNN ngày 13/11/2023 của Bộ Tài chính
5718/VP-TH Về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
5716/VP-KT Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
5715/VP-KGVX Về việc phối hợp thực hiện phóng sự 2023
5714/VP-KGVX Về việc nhất trí với các phương án bảng biển thuyết minh các điểm trên 04 tuyến du lịch Công viên địachất Lạng Sơn
5712/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo việc thực hiện chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số qua Internet và tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật
5709/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về chủ trương sửa chữa Trung tâm y tế huyện Đình Lập
5707/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Thông báo số 1191/TB-HĐND ngày 13/11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
5706/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời gian báo cáo bổ sung số liệu phục vụ phiên giải trình tháng 11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
5704/VP-KT Về việc tiếp tục rà soát nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục sân vận động trung tâm, Nhà thi đấu đa năng)
5703/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Tân Thành Lạng Sơn liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Lạng Sơn
570/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm 2023
217/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
1875/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thiết lập mới cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
569/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp chuyên đề xem xét xem xét việc xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
421/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét một số nội dung liên quan đến dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, huyện Hữu Lũng và xem xét việc giải quyết các nội dung kiến nghị của nhà thầu thi công liên quan đến một số dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
420/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023 (kỳ 3)