Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
340/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước
338/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương
337/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
336/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2021
2624/VP-KT về việc triển khai thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có trên địa bàn tỉnh.
2622/VP-KT về việc tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6)
2621/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.về di sản văn hóa
2620/VP-KT về việc tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong thực hiện dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
2619/VP-KT về việc xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2617/VP-KT về việc xem xét báo cáo, đề xuất của UBND huyện Chi Lăng về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
2616/VP-KT về việc thực hiện quy trình thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
2615/VP-KT về việc tham gia bổ sung nội dung xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
2612/VP-KT về việc xây dựng dự thảo văn bản góp ý kiến về các chính sách tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi)
2611/VP-KGVX về việc công tác giám định pháp y tại tỉnh Lạng Sơn
2606/VP-KT về việc thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực thủy lợi
2602/VP-KT về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá "Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập"
2601/VP-KGVX về việc xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế
2597/VP-THNC về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
2593/VP-THNC về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2022 (kỳ 2) (lần 1)
2592/VP-TTPVHCC Về việc nghiên cứu Báo cáo APCI năm 2021
2573/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Công ty CP gạch ngói Hợp Thành về thanh toán vật liệu và nhân công thực hiện các công trình thuộc Đề án giao thông nông thôn
2560/VP-KT về việc tham mưu thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025"
139/KH-UBND Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
138/KH-UBND Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
137/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1001/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Tu bổ di tích Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1000/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đơn giá quản lý, vận hành Hệ thống xử lý nước rỉ rác giai đoạn 2 Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng năm 2022
1002/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Tràng Định 2, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2588/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VCFTA
2587/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba
2586/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình và công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
2577/VP-KT về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
2576/VP-THNC về việc thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị
2575/VP-KT về việc kiểm tra, xem xét việc chấp hành Quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Khánh Khê
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
250/GM-UBND Giấy mời dự tổng kết, trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 và gặp mặt Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2022)
335/TB-UBND Về việc điều chỉnh thời gian họp UBND tỉnh tháng 6/2022 (kỳ 1, 2)
334/TB-UBND Thông báo điều chỉnh nội dung, thời gian họp chuyên đề tại Giấy mời số 243/GM-UBND ngày 10/6/2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2102-CV/BKTTW Thông báo đường link dự hội thảo và gửi Tạp chí Kinh tế số đặc biệt tới các đô thị trực thuộc phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TW của Bộ Chính trị.Thời gian 13h-17h30 ngày 16/6/2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1002/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Tràng Định 2, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1001/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Tu bổ di tích Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn