Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2171/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 178/BQLKKTCK-QHXD của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng Lạng Sơn
533/UBND-BTCD Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
2169/VP-NC Về việc thẩm định dự toán kinh phí tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ tại Quảng Tây năm 2018
2159/VP-KTN Về việc xin thuê lại đất của Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn
2158/VP-KTTH Về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH ô tô Chiến Thắng liên quan đến sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
2157/VP-KTTH Về việc tham mưu triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu quả thông quan của đường chuyên dụng vận tải hàng hoá tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan
2156/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về xin chủ trương đấu giá QSD đất khu đất Bến xe Hữu Lũng cũ, khu đất nhà Thuế xã Minh Sơn và Hồ Sơn.
2155/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
2154/VP-KGVX Về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
2153/VP-KGVX Về việc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2152/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.
2151/VP-TH Về việc lập quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lạng Sơn
2150/VP-NC Về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019
2149/VP-KGVX Về việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính quy định `UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh` là cơ quan có thẩm quyền quyết định cuối cùng
2148/VP-NC Về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
2147/VP-NC Về việc triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
2146/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018
2145/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2139/VP-KGVX Về việc xem xét các kiến nghị của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh
2138/VP-KTN Về việc đầu tư xây dựng mới các công trình Trạm y tế xã
2137/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2136/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tại Công văn số 278/CV-BOT BGLS
2135/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo công tác PCPNN 6 tháng đầu năm 2018
2134/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh
2132/VP-KTN Về việc kiểm tra mức độ ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn khai thác đá tới sản xuất nông nghiệp
2130/VP-KTN Về việc xử lý đề nghị của UBND huyện Văn Quan về thu hồi đất và điều chuyển tài sản nhà nước
2129/VP-KTN Về việc thu hồi đất để mở rộng trụ sở TAND cấp huyện
2128/VP-KTN Về việc khai thác đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Hammi Hàn Quốc
2127/VP-KTTH Về việc tổng kết thi hành Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp
2124/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2122/VP-KTN Về việc điều chỉnh các Quy hoạch có liên quan đến Đề án xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng
1091/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư (đợt 1)
2111/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong
2109/VP-KTN Về việc chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
2108/VP-KTN Về việc thực hiện một số đề án, chương trình đầu tư cơ sở vật chất trường học
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
198/GM-UBND Về việc dự kiểm tra công tác chống buôn lậu và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị
197/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán.
196/GM-UBND Giấy mời họp xem xét kết quả rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
195/GM-UBND Giấy mời họp về việc điều chỉnh dự án Trụ sở làm việc Sở Tài chính
267/TB-UBND Thông báo bổ sung nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018 (ngày 14/6/2018)