Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2641/VP-KT về việc đề xuất thực hiện thông báo công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý
141/KH-UBND Triển khai Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
140/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
1012/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1008/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lũng Vặm I, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
97/QĐ-BCĐ Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
666/UBND-KGVX V/v triển khai tập huấn về cài đặt ứng dụng (App) Công dân số Xứ Lạng và tạo tài khoản thanh toán điện tử cho Tổ Công nghệ số cộng đồng
665/UBND-KT V/v bổ sung chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
342/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập
2638/VP-KGVX về việc chuẩn bị các nội dung tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 gắn với kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
2637/VP-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT
2634/VP-KGVX về việc chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật
2633/VP-KGVX về việc đồng ý chủ trương tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham gia Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa, lần thứ 20 tại tỉnh Đắk Nông
2630/VP-KT về việc xem xét, hướng dẫn Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng)
2628/VP-KT về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ
2627/VP-KT Về việc trình phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2022
2626/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Sở Xây dựng về chi trả chi phí quản lý, vận hành Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm thuộc dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1
1007/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I
1005/QĐ-UBND Về việc công nhận các tác phẩm đạt Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022
999/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km4+100 và Km12+070, ĐT.232, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
998/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh.
997/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2)
996/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
991/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn
95/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
663/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương bổ sung hạng mục xây dựng Nhà trạm bơm cấp 1 Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia
660/UBND-KT V/v đồng ý điều chỉnh giải pháp thiết kế hạng mục cầu thuộc công trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60)
658/UBND-KGVX V/v thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2022
656/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
655/UBND-KT V/v phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1014/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc generic trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung thuốc năm 2022
993/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lũng Vặm I, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1011/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
996/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1008/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2017 - 2022)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
252/GM-UBND Giấy mời dự gặp mặt cơ quan báo chí Trung ương nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2022)
251/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề năm 2022 tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn
341/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian làm việc tại Hội trường với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai