Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
675/UBND-KT V/v bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
348/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
347/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, hạ tầng số,
2689/VP-KT về việc xem xét phương án nắn suối để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao
2688/VP-KT về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)
2687/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định AIFTA và Hiệp định AANZFTA
2686/VP-KT về việc xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Công văn số 201/2022/CV-IDJ ngày 14/6/2022
2685/VP-KT về việc thực hiện trình tự, thủ tục bổ sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
2684/VP-KT về việc xem xét đề nghị thí điểm hình thức giao nhận hàng hoá mới tại bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương của Công ty cổ phần dịch vụ Logistics đường bộ Việt Nam
2683/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA
2678/VP-KT về việc dự thảo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ
2676/VP-KT về việc dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao
2675/VP-KT Về việc tham mưu phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
2674/VP-KGVX về việc cho phép phát sóng chương trình tương tác "Triệu phú Voucher"
2673/VP-THNC về việc Hội Nhà báo tổ chức khóa bồi dưỡng "Kỹ năng điều tra, đưa tin về nạn buôn người"
1023/QĐ-UBND Về việc thay thế thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện hỗ trợ công tác quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1021/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km20 - Km24, ĐT.231
1017/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước các tuyến đường khu tái định cư Phai Luông, thành phố Lạng Sơn
1016/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
674/UBND-KT V/v sửa chữa định kỳ hợp phần tăng cường mặt đường QL.1, dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
673/UBND-KGVX V/v cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
672/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế
671/UBND-KGVX V/v tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè 2022
670/UBND-KT V/v thỏa thuận chi phí vận hành khai thác và bảo trì năm 2022 trên tuyến đường cao tốc - Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Km45+100 - Km109+660)
669/UBND-KT Vv báo cáo đánh giá thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2667/VP-KT về việc thực hiện Công văn số 2118/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về công bố thông tin Quý II năm 2022 về Nhà ở và thị trường bất động sản
2666/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA
2664/VP-KT về việc kiểm tra, rà soát, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các nội dung theo yêu cầu tại Công điện số 06/BKHĐT-TH ngày 14/6/2022
2662/VP-KT về việc xem xét, đề xuất xử lý đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
2658/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia
2656/VP-KT về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
2654/VP-KT về việc tham dự "Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022"
2653/VP-KT về việc tham mưu thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự án thành phần 2 đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng
2650/VP-KT về việc tham gia ý kiến đối với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 của UBND huyện Văn Lãng
2649/VP-TTPVHCC về việc xem xét phương án kiêm nhiệm việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa thành phố Lạng Sơn
2647/VP-KT về việc rà soát, cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
349/TB-UBND Thông báo công khai kết quả xếp hạng doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2021 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
349/TB-UBND Thông báo công khai kết quả xếp hạng doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2021 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1021/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km20 - Km24, ĐT.231
1017/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước các tuyến đường khu tái định cư Phai Luông, thành phố Lạng Sơn