Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2709/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định AHKFTA và Hiệp định AKFTA
2708/VP-KT về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2707/VP-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
353/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề năm 2022 tại huyện Cao Lộc
689/UBND-KGVX V/v chấp thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ và tu bổ, xây dựng một số hạng mục phụ trợ tại di tích Đền Cửa Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
688/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Đề án "Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
687/UBND-KT V/v thỏa thuận chi phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ năm 2022 trên tuyến QL1 (Hợp phần tăng cường mặt đường QL1) - Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
684/UBND-KT V/v thực hiện công tác kiểm toán độc lập dự án sử dụng vốn đầu tư công
683/UBND-THNC V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương hướng dẫn viên du lịch tại các đơn vị sự nghiệp công lập
682/UBND-THNC V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm
681/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03,04
351/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
2704/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.
2702/VP-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2701/VP-KGVX về việc xem xét đề xuất tham gia Triển lãm Không gian Di sản văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam năm 2022
2700/VP-KGVX về việc báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và đề nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển năm 2022
2698/VP-KT về việc tổ chức điểm cầu Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022
2697/VP-KT về việc nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn
2696/VP-KGVX về việc xem xét đề xuất tổ chức khóa đào tạo về quản lý văn hoá, du lịch, xây dựng và phát triển Công viên địa chất tại tỉnh Lạng Sơn và tại Pháp
2694/VP-KT về việc giao rà soát một số nội dung dự thảo Đề cương theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1433-CV/BTGTU ngày 14/6/2022
142/KH-UBND Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn năm 2023
1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1032/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1031/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống rãnh đường huyện ĐH.45 (Km0 - Km4), xã Thái Bình, huyện Đình Lập
1029/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu), thành phố Lạng Sơn
1025/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025
679/UBND-KT V/v đề nghị điều chuyển xe ô tô phục vụ công tác cho tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng
678/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
677/UBND-KT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
260/GM-UBND Giấy mời dự họp Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
259/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến với Chính phủ về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh
258/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề tại huyện Hữu Lũng
257/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
352/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian và thành phần dự Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề năm 2022 tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn
256/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Lộc Bình
255/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
254/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1029/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu), thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1031/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống rãnh đường huyện ĐH.45 (Km0 - Km4), xã Thái Bình, huyện Đình Lập