Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
4649/VP-KT Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
4646/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống
4645/VP-KT Về việc nghiên cứu tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023
4644/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Chi hội Doanh nghiệp môi trường tỉnh Lạng Sơn về xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn
4643/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4383/VP-KT ngày 06/9/2023
4642/VP-KT Về việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 6433/CT-BNN-CCPT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4641/VP-KT Về việc khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý
4638/VP-KT Về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở trên địa bàn tỉnh
4637/VP-KT Về việc khẩn trương xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong
4636/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Hợp tác xã Đồng Tâm tại Báo cáo số 13/BC-HTX ngày 11/9/2020
4635/VP-KT Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế
1509/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
1507/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước năm 2023 cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn để thực hiện công tác quản lý, vận hành công trình hồ chứa nước Bản Lải
1505/QĐ-UBND Về việc thu hồi kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của các huyện, thành phố về ngân sách tỉnh năm 2023
1501/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1, huyện Hữu Lũng
1500/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác mỏ Antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
1498/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
1288/UBND-KT Về việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh
1287/UBND-KT Về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của Hợp tác xã hoa Hồi Chi Lăng
1286/UBND-KT Về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp
1285/UBND-NC Về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1283/UBND-KT Về việc kiểm ra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020
1508/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1503/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1502/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc cho Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê thuê đất và đất có mặt nước để thực hiện dự án Thủy điện Khánh Khê
1497/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trạm trộn sản xuất bê tông thương phẩm Tân Mộc Phát
4634/VP-KT Về việc tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Tổ công tác số 1 theo dõi
4633/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định quy trình bảo trì công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
4632/VP-KGVX Về việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2608/STC-HCSN ngày 18/9/2023
4629/VP-KGVX Về việc xem xét dự toán, nguồn kinh phí và khả năng cân đối ngân sách thực hiện Kế hoạch phát triển hệ thống phục hồi chức năng
4627/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
4626/VP-TH Về việc ủy quyền dự họp trực tuyến về rà soát tình hình triển khai và thúc đẩy giải ngân các dự án sử dụng vốn vay Nhật Bản do Vụ Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính tổ chức
4624/VP-TH Về việc tham gia ý kiến đối với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
460/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
457/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp Ban Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ tư - năm 2023
344/GM-UBND Giấy mời họp Ban Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ tư - năm 2023
343/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
341/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ tư - năm 2023
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1501/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1, huyện Hữu Lũng
1500/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác mỏ Antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng