Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2782/VP-KT về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam - Phiên bản 1.0
2781/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về rà soát công tác phân loại đô thị V
2780/VP-KT về việc chưa thực hiện thủ tục xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực II
2778/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
2777/VP-KT về việc đồng ý xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp sau thành lập
2776/VP-KT về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến về khoản hỗ trợ NSTW CTMTQG dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn 2021 - 2030
2775/VP-KT về việc kiểm tra, rà soát lại hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản và môi trường tại dự án khai thác mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2773/VP-KT về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung tiếp thu, giải trình của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 518/HĐND-KTNS ngày 17/6/2022.
2772/VP-KGVX về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP
2768/VP-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu
2765/VP-KT về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Hội nghị "Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam"
146/KH-UBND Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025
1065/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Trung Thành, huyện Tràng Định
1064/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và nguồn vốn đầu tư dự án Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1063/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2 năm 2022)
1062/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian và nguồn vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1061/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thời gian và nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31, thuộc Hợp phần bồi thường, di dân tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải, huyện Đình Lập và huyện Lộc Bình
1059/QĐ-UBND Điều chỉnh tên Ban Quản lý Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình" tỉnh Lạng Sơn
1058/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - Km32
1057/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thời gian và nguồn vấn đầu tư công trình Thu dọn lòng hồ thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1056/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại Phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ và đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
1055/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Thành An
1054/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất khu đất CQ4 (nay là Lô T.M.D.V.2) tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.
1060/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thời gian và nguồn vốn dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
2759/VP-KT Về việc nghiên cứu, đề xuất thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo số 70-BC/ĐĐ ngày 12/6/2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
2757/VP-KGVX Về việc báo cáo 05 năm thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ
2755/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Nhà Khách Tỉnh ủy về miễn, giảm tiền thuê đất
2753/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định AJCEP và Hiệp định VKFTA
145/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”
1053/QĐ-UBND Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1052/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1051/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty TNHH Yên Vượng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
265/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
264/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
263/GM-UBND Giấy mời họp xem xét, giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
262/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Đình Lập
261/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Chi Lăng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1054/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất khu đất CQ4 (nay là Lô T.M.D.V.2) tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
270/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1052/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn