Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1074/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
1079/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế kỳ II năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2826/VP-KT về việc tham mưu lập kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025.
2825/VP-KT về việc ủy quyền dự, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
364/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022
363/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng
2824/VP-THNC về việc xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2822/VP-KGVX về việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau kiểm tra giám sát chuyên đề của UBMTTQ Việt Nam tỉnh
2821/VP-TTPVHCC về việc tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng dịch vụ công quốc gia
2818/VP-THNC về việc đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án 06
2817/VP-KGVX về việc cung cấp thông tin về các tổ chức KH&CN công lập, phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
2816/VP-KGVX Về việc thông báo danh mục, số lượng sách giáo khoa cho năm học 2022 - 2023
2815/VP-KGVX về việc phối hợp, tham gia khảo sát trực tuyến về tình hình 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
2813/VP-KT về việc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022
2811/VP-KT về việc chưa đồng ý thực hiện việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng mở đường kết nối hạ tầng nút giao thông dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ
2809/VP-KT về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn
1073/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
1072/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng
1069/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành các gói thầu thi công xây dựng đường cao tốc (XL09-CT, XL15-CT, XL16-CT, XL19-CT, XL22-CT, XL24-CT, XL-BS) và gói thầu tư vấn (TV-03A, TV-06B)...tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT
2802/VP-KGVX về việc triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
2801/VP-KT về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
2800/VP-KT về việc xem xét, hướng dẫn Công ty cổ phần tập đoàn mắc ca Đông Bắc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án
2799/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2025
2798/VP-KT về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ATIGA
2797/VP-KT về việc dự thảo văn bản góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
2796/VP-KT về việc tham gia ý kiến đối với các dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV và rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
2795/VP-KT về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
2792/VP-KGVX về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi
1066/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ giao cho các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2022
685/UBND-KGVX Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 -2025
360/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Tràng Định
2784/VP-KT về việc góp ý dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế
2783/VP-KT về việc kết quả rà soát hồ sơ trình UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương thuê đất để sử dụng vào mục đích thể dục, thể thao, vui chơi giải trí
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
270/GM-UBND Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến “Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam”
269/GM-UBND Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Chi Lăngk
268/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tình hình kinh tế -xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
266/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
359/TB-UBND Thông báo hoãn cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Chi Lăng
358/TB-UBND Thông báo thay đổi địa điểm kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1068/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km7+500-Km11+500; Km22+500 - Km23+200 và Km60+700 - Km61+200, ĐT.250