Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
41/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT
870/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước đường huyện ĐH.42 (Km4-Km7), xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
869/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường tuyến ĐH.01 Bản Trại - Trung Thành tại các vị trí hư hỏng từ Km12+00 - Km17+00, huyện Tràng Định
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
195/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2023
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
681/UBND-TTPVHCC Về việc thực hiện Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
2622/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 3476/BYT-KHTC ngày 06/6/2023 của Bộ Y tế
2621/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan về việc tiếp nhận nhà làm việc của Công an xã Văn An cũ
2618/VP-KT Góp ý dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép mô
2617/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2023
2612/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 5752/BTC-ĐT ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính
2611/VP-KT Về việc thực hiện việc công bố thông tin Quý II năm 2023 về nhà ở và thị trường bất động sản
2605/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 26/TTr-SKHCN ngày 15/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
259/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
868/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, theo hình thức BOT
865/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách địa bàn học sinh được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 - 2024
679/UBND-KGVX Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
679/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
677/UBND-KT Về việc đồng ý chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
677/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
676/UBND-KT Về việc đề nghị chuyển giao tài sản công là cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Lạng Sơn (cũ) về UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, xử lý
676/UBND-KT V/v đề nghị chuyển giao tài sản công là cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Lạng Sơn (cũ) về UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, xử lý
675/UBND-TH V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 501
2602/VP-KT Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
2599/VP-KT Về việc xây dựng Đề cương tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn
2598/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 3986/VPCP-NN ngày 01/6/2023 của Văn phòng Chính phủ
2596/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về bổ sung vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố
2593/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện dự án Nhà máy chế biến hoa Hồi Lạng Sơn theo hướng dẫn tại Công văn số 1066/QHPTTNĐ-VP
2592/VP-KT Về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022
2591/VP-KT Về việc tham mưu góp ý dự thảo "Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030"
2588/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG dân tộc và miền núi
2587/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khoẻ tâm thần
2585/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Tập đoàn VinGroup - Công ty CP về xác định giá đất cụ thể
2584/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1661/SGDĐT-TTr ngày 01/6/2023
2583/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 108/TTr-SYT ngày 05/6/2023
2582/VP-KGVX Về việc đề xuất, kiến nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Báo cáo số 172/BC-SLĐTBXH ngày 31/5/2023
2581/VP-KT Về việc thực hiện Thông báo số 69/TB-BXD ngày 31/5/2023 của Bộ Xây dựng về kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
2580/VP-KGVX Về việc hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT
258/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
2578/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Công văn số 2013/BTTTT-CĐSQG ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2576/VP-KT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ