Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
380/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
444/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn để quản lý tại khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
430/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
419/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm trường thôn Suối Phầy)
400/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm trường thôn Co Hương)
397/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trạm Y tế xã Yên Phúc, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế
385/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
381/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn (đất ở tại nông thôn)
379/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
348/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
214/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
212/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
193/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
188/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
187/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
173/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và
162/QĐ-UBND Giao đất cho Trạm Y tế xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế
160/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nhà Văn hóa xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
154/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non 2 xã Vân Nham để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (khu 2)
153/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Tân Tri để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khau Bao)
133/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Tân Tri để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Thâm Xi)
108/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non 2 xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
88/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
73/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
72/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và UBND thành phố Lạng Sơn quản lý, sử dụng theo quy định
53/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các vận động viên, huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
2069/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
2037/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để quản lý và thực hiện xây dựng chợ
2035/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn
2016/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Lộc Bình
2015/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo đường vào Trường THCS xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
2014/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), thuộc địa bàn huyện Cao Lộc (Đất trồng lúa)
2012/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng tiền cho nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022 (Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022)
2010/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được đối trừ vào tiền sử dụng đất.
2006/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ v
1995/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Hùng Việt, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1975/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1965/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học, THCS Đại Đồng II, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1941/QĐ-UBND Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh trích 10% từ nguồn thu sử dụng đất cho công tác theo dõi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, bổ sung kinh phí và thu hồi vốn tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện các dự án xây dựng nông
1939/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Sư đoàn 3, Quân khu 1 để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng