Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
41/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT
473/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Hạng mục: Nhà đón tiếp, trưng bày, nhà Ban quản lý, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ
467/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tràng Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
459/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua vắc xin tiêm phòng và thuốc sát trùng trong chăn nuôi năm 2023
458/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 – Km18+00) tỉnh Lạng Sơn
456/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2023
450/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia
450/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia
435/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Chi Lăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
425/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập
346/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
382/SYT-KHTC Công khai giá giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập (đợt 1 năm 2023)
333/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định
321/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 đối với vị trí cống bản tại Km48+020/ĐT.250, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng
316/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2023, nguồn kinh hỗ trợ đất trồng lúa và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hữu Lũng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hữu Lũng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
216/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng
183/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Lãng
157/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2023
119/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
112/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc
87/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn
59/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
110/SYT-KHTC V/v đăng tải giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập (đợt 7)
33/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
19/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Đình Lập
2105/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn - Hạng mục: Nhà đón tiếp, trưng bày, nhà Ban quản lý, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ
2099/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia
2097/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng khối điều trị nội trú Trung tâm y tế huyện Chi Lăng
2096/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Lãng
2089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trường THPT Hữu Lũng
2086/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2079/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia
2077/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn
2075/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn
2061/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đình Lập
2055/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
2045/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2034/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km21 - Km24 đường huyện ĐH.78 (Mỏ Nhài - Nhất Hòa - Vũ Lễ), huyện Bắc Sơn