Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
944/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an)
911/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011)
869/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 -2021.)
755/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính)
754/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong thực hiện tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù)
752/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng)
726/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
672/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Đề án mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”)
651/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Quản lý công nghệ, Sở KHCN hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: bổ sung)
609/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (quy tập hài cốt)
579/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ)
509/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021)
457/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu giai đoạn 2013 - 2020)
451/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cho gia đình và nông dân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020)
450/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đạt hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019 - 2020)
447/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích được bình xét trong các Cụm thi đua năm 2020)
438/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích hoạt động của HĐND các cấp)
435/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới)
378/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích ngăn chặn việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép)
377/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc)
376/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép pháo nổ)
358/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi đua xây dựng, phát triển đường giao thông nông thôn năm 2020)
356/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020)
343/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi đua Lạng Sơn cùng cả nước chung sức XD NTM)
342/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông)
143/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chống xuất nhập cảnh trái phép giới năm 2020)
2726/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng)
2671/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác Quốc phòng địa phương năm 2020)
2539/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện các Đề án về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình)
2536/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phát triển Trường THPT Chuyên Chu Văn An)
2486/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới và tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật)
2485/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương)
2484/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cho ngành Giáo dục - bổ sung)
2464/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh)
2463/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Hội khỏe Phù Đổng tỉnh)
2377/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra giai đoạn 2016 - 2020)
2366/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án)
2306/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày MTTQVN)
2284/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác Hội Đông y nhiệm kỳ 2015 - 2020)
1721/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi hành Luật Lý lịch tư pháp)