Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2493/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016 - 2021)
2485/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác Quốc phòng địa phương năm 2021)
2484/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐ BP tỉnh với Huyện ủy 05 huyện biên giới)
2467/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1)
2422/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19)
2418/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn)
2391/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc)
2335/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội nhân đạo)
2325/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Hội Người cao tuổi tỉnh về quản lý, bảo vệ biên giới)
2324/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh)
2208/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh LS)
2188/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19)
2163/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (hoạt động xã hội)
2140/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (xây dựng và phát triển nhà trường)
2139/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ)
2104/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cán bộ y tế chống dịch TP HCM)
2097/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội và Phong trào phụ nữ)
2055/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh)
2050/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án)
2020/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca)
2019/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án)
2014/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức tỉnh)
2013/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập)
1981/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm ngày DN VN 13/10)
1969/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu)
1932/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)
1921/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Y tế)
1902/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
1738/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp)
1728/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn)
1686/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (CA phá án)
1596/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (CA tỉnh thực hiện Dự án cấp và quản lý căn cước công dân)
1591/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật)
1590/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo)
1588/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích phòng, chống dịch COVID-19)
1580/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội Người cao tuổi)
1545/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (ngành GDĐT năm học 2020 - 2021)
1532/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xây dựng tổ chức hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin)
1468/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trường Văn hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an)
1436/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự)