Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
370/QĐ-UBND Về việc đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
369/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ cát, sỏi Nhạc Kỳ, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
51/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá Gia Chanh, xã Quan Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
43/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước khu vực cửa khẩu Chi Ma và cấp nước sinh hoạt cho thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình
2063/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2022/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1940/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác, sử dụng nước mặt tại xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1560/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1497/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ bauxit Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1490/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình thủy điện Bản Quyền, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1403/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp Cai Kinh 1, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
1310/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng Phong 4, xã Tô Hiệu (nay là thị trấn Bình Gia), huyện Bình Gia
1309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1231/QĐ-UBND Phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lũng Tém I, xã Hồng Phong và xã Bình Trung, huyện Cao Lộc
1052/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1039/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Minh Sơn 2, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lũng Vặm I, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
33/GP-UBND Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp khu 10, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
963/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Minh Sơn 2 (phần còn lại), xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
953/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Kéo Mật, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
909/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Cóc Dỹ, xã Đồng Tân và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác mỏ đá vôi Lân Lừa, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
709/QĐ-UBND Về việc cho phép thu hồi đá vôi, đôlômit làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại mỏ đá vôi Lân Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
515/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Lân Tắng,xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
473/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án đầu tư Khai thác, chế biến cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sỏi xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
30/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình trạm bơm Phai Đeng tại khu Hợp Tiến, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
750/QÐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 1) năm 2021
665/QÐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
664/QÐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 2, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
646/QÐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải
2643/QÐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần xây dựng Hưng Thành Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
2559/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2140/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1924/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ cát, sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
1891/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt kế hoạch khai thác, chế biến và xuất khẩu quặng Bauxit mỏ Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
1724/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Lân Luông II, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1688/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất cấp cho dự án khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1567/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp dự án Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
1436/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ bauxit Khòn Pá, Tùng Tày thuộc xã Tân Đoàn và xã Tràng Phái, huyện Văn Quan