Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
468/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
468/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
457/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
325/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
325/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
213/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
41/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2107/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2104/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2102/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2100/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2090/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1830/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1712/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1654/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1645/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc-Lộc Bình-Đình Lập (Khu vực dọc tuyến quốc lộ 4B), tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/25.000
1615/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1566/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất Bệnh viện đa khoa (cũ) tỉnh Lạng Sơn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
1537/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1473/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1453/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông Nam thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1435/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1433/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch, nhà ở Xứ Lạng Thuỷ Vân Sơn, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000
1432/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1419/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
1319/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1318/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1224/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
1166/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1115/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỷ lệ 1/2.000
1054/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất khu đất CQ4 (nay là Lô T.M.D.V.2) tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.
1051/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty TNHH Yên Vượng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1029/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu), thành phố Lạng Sơn
1011/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
996/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
1002/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Tràng Định 2, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1001/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Tu bổ di tích Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn