Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
291/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022
214/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quyết toán hoàn thành dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
213/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022
212/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Công ty TNHH BayWa r.e. Wind Projects Việt Nam
211/GM-UBND Giấy mời dự họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác
208/GM-UBND Giấy mời họp rà soát tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
287/TB-UBND Thông báo về việc hoãn chương trình làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy
286/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm họp theo Giấy mời số 202/GM-UBND ngày 22/5/2022 của UBND tỉnh
281/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi địa điểm họp theo Giấy mời số 202/GM-UBND ngày 22/5/2022 của UBND tỉnh
277/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700-Km18) và dự án đường Khau Bân -Còn Quan -Nà Lừa, huyện Đình Lập
207/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2022
206/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh,giai đoạn 2022 -2025
205/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá tình hình
204/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022(kỳ 2) (Ngày 31 tháng 5 năm 2022)
203/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ
202/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
201/GM-UBND Giấy mời họp Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh
200/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam
199/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700-Km18) và dự án Đường Khau Bân -Còn Quan -Nà Lừa, huyện Đình Lập
197/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
196/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc theo Chương trình học bổng ASEAN của chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022
265/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp kiểm điểm, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
193/GM-UBND Giấy mời dự họp về tình hình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
262/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
260/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Thoả thuận hợp tác phòng, chống dịch COVID-19
259/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh
258/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp UBND tỉnh tháng 5/2022(kỳ 1)
192/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
191/GM-UBND Giấy mời họp kiểm điểm,đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
190/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
255/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian và bổ sung nội dung họp tại Giấy mời số 179/GM-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh mời họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021,
189/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
188/GM-UBND Giấy mời tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.
251/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
187/GM-UBND Giấy mời họp giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 giữa tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam
186/GM-UBND Giấy mời họp xem xét số liệu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022
185/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
249/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022
245/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian họp xem xét phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh 05 năm 2021-2025 (ngày 10/5/2022)
244/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700-Km18) và dự án đường Khau Bân -Còn Quan -Nà Lừa, huyện Đình Lập