Nhảy đến nội dung
Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án (kỳ tháng 7/2021) T6, 30/07/2021 - 10:03
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV ...COVID-19 T5, 29/07/2021 - 17:53
Giấy mời họp xem xét phương án xử lý việc chuyển nhượng đất đai, xây dựng công trình và hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc T5, 29/07/2021 - 10:47
Thông báo Thay đổi thời gian kiểm tra, khảo sát vùng trồng và một số cơ sở chế biến Thạch đen trên địa bàn huyện Tràng Định và bổ sung nội dung kiểm tra, thị sát Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám -Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng T4, 28/07/2021 - 14:29
Thông báo điều chỉnh thời gian, chương trình họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2021(Ngày 28 tháng 7 năm 2021) T4, 28/07/2021 - 14:26
Về việc họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn T4, 28/07/2021 - 08:12
Giấy mời dự họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn T3, 27/07/2021 - 07:32
Giấy mời họp xem xét tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 T2, 26/07/2021 - 15:54
Giấy mời hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021 T2, 26/07/2021 - 13:43
Giấy mời kiểm tra, khảo sát vùng trồng và một số cơ sở chế biến Thạch đen trên địa bàn huyện Tràng Định T2, 26/07/2021 - 13:42
Subscribe to Thông báo, giấy mời của UBND Tỉnh