Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
85/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác bảo đảm, khánh tiết phục vụ Chương trình đón tiếp và làm việc với Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc
83/GM-UBND Giấy mời tham dự Chương trình làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn UNESCO và các chuyên gia Việt Nam về xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn
118/TB-UBND Thông báo về việc thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi của Đoàn số 04
82/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị nâng cấp tổng khống chế phát thanh, phát hình và bổ sung trang thiết bị sản xuất chương trình
81/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Lạng Sơn
80/GM-UBND Giấy mời Dự trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam"
79/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023
78/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với Thanh niên năm 2023
112/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi địa điểm phòng họp tại Giấy mời số 74/GM-UBND ngày 17/3/2023
77/GM-UBND Giấy mời họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
76/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về: điều chỉnh Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh;
75/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
107/TB-UBND Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
74/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công và vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách địa phương
73/GM-UBND Giấy mời họp thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn và dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu d
72/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến khởi động Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023
71/GM-UBND Giấy mời dự Chương trình đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm 2023
70/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển"
69/GM-UBND Giấy mời Thị sát tuyến cao tốc tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn
103/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp chuyên đề theo Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 11/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
102/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp chuyên đề theo Giấy mời số 68/GM-UBND ngày 11/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
68/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét Đề án Phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
67/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
96/TB- UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023
66/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt hợp tác xã năm 2023
93/TB-UBND Thông báo Về việc thay đổi địa điểm phòng họp tại Giấy mời số 63/GM-UBND ngày 07/3/2023
65/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023
64/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023
63/GM-UBND Giấy mời Dự họp trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài
88/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian họp xem xét kế hoạch triển khai các trình tự, thủ tục, nội dung công việc thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị -Chi Lăng theo hình thức BOT (tại Thông báo số 85/TB-UBND ngày 02/3/2023)
61/GM-UBND Giấy mời Dự kiểm tra công tác bảo đảm, khánh tiết phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
60/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 02/2023)
59/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 02 tháng đầu năm và kế hoạch gặp mặt, làm việc với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu để bàn
85/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian họp xem xét kế hoạch triển khai các trình tự, thủ tục, nội dung công việc thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị -Chi Lăng theo hình thức BOT
58/GM-UBND Họp xem xét kế hoạch triển khai các trình tự, thủ tục, nội dung công việc thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT
83/TB-UBND Giấy mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT công lập
57/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn và dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60) thuộc dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đô
56/GM-UBND Giấy mời họp xem xét chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
55/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, thời gian 8h30, ngày 28/02/2023
77/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT