Danh sách sở, ban, ngành
Menu chính

Tài liệu tham khảo

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn30
Hà nội 32
Đà Nẵng30
Hồ Chí Minh26

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn