Danh sách sở, ban, ngành
Menu chính

Tài liệu tham khảo

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn25
Hà nội 27
Đà Nẵng28
Hồ Chí Minh31

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn