Danh sách sở, ban, ngành

Tài liệu tham khảo

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn20
Hà nội 28
Đà Nẵng27
Hồ Chí Minh31

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn