Danh sách sở, ban, ngành
Menu chính

Tài liệu tham khảo

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn26
Hà nội 31
Đà Nẵng29
Hồ Chí Minh32

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn