Danh sách sở, ban, ngành

QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 2 năm 2015

Thứ Ba, 06/16/2015 - 03:09

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn