Danh sách sở, ban, ngành

Kiểm nghiệm gần 930 mẫu thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, TPCN

Thứ Năm, 01/25/2018 - 10:26

Năm 2017, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh Lạng Sơn đã tích cực thực hiện giám sát, kiểm nghiệm chất lượng thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đạt và  vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong năm, Trung tâm đã thực hiện giám sát và kiểm nghiệm gần 930 mẫu thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đang bán trên thị trường nội tỉnh, đạt gần 116 % kế hoạch năm. Mẫu lấy là 615 mẫu, đạt trên 102% kế hoạch năm; Mẫu gửi đạt trên 156% kế hoạch năm. Trong đó, tổng số mẫu lấy đạt chất lượng là 614 mẫu, chiếm 100%; Tổng số mẫu gửi đạt chất lượng là 291/312 mẫu, chiếm 93,3%. Những mẫu không đạt chất lượng đã được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm, không phát hiện thuốc giả, thực hiện tốt việc quản lý thuốc gây nghiệm, hướng thần và tiền chất. 

Thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm chức năng

 

Trong năm 2018, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm sẽ tiếp tục thực hiện giám sát và kiểm nghiệm mẫu thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của tất cả các cơ sở kinh doanh, đơn vị phân phối trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý và thu hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân./.

 

Tin, ảnh: Vi Hoa – Đài PT-TH tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn