Danh sách sở, ban, ngành

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Ba, 01/09/2018 - 22:28
Đính kèmDung lượng
Quyet dinh so 18.pdf100.02 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn