Danh sách sở, ban, ngành

Triển khai thông tư số 48 và văn bản hướng dẫn bố sung một số chỉ tiêu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT

Thứ Ba, 01/09/2018 - 22:03
Đính kèmDung lượng
Cong van so 12.pdf99.31 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn