Danh sách sở, ban, ngành

Về việc đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Tư, 10/25/2017 - 22:04
Đính kèmDung lượng
5225.signed.pdf197.48 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn