Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo cơ sở đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến ngày 10/10/2017)

Thứ Ba, 10/10/2017 - 15:41

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn