Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

Thứ Hai, 12/05/2016 - 08:12
Đính kèmDung lượng
1415.signed.pdf192.35 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn