Danh sách sở, ban, ngành

THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và nội dung tài liệu tuyển dụng viên chức y tế tuyến xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP

Thứ Hai, 07/25/2016 - 07:27
 
THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và nội dung tài liệu tuyển dụng 
viên chức y tế tuyến xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP 
 
Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện Văn bản số 445/UBND-NC ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Nghị định số 117/2014/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ biên soạn tài liệu tuyển dụng viên chức y tế tuyến xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP, 
Sở Y tế Lạng Sơn thông báo:
1. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham gia xét tuyển đặc cách và xét tuyển:
- Thời gian: 02 lớp, mỗi lớp 01 buổi vào 9h00 sáng thứ 7 và sáng chủ nhật, ngày 30-31/7/2016;
- Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: 11, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng sơn.
 Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh của các đơn vị, đề nghị các trạm Y tế tuyến xã chủ động cử cán bộ tham dự phổ biến quy chế thi và hướng dẫn ôn tập (thứ 7: 50%, chủ nhật: 50% số cán bộ). 
2. Nội dung Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức y tế tuyến xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP, bao gồm:
 - Trình độ hiểu biết chung: Luật Viên chức, Luật Khám chữa bệnh, Quy định về y đức;
- Trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ: tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.
 
Nội dung tài liệu ôn tập được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lạng Sơn, địa chỉ:  www.langson.gov.vn/yt/ và trên hệ thống văn bản eoffice của Sở Y tế.
Đề nghị thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng tải nội dung tài liệu để ôn tập (bao gồm nội dung kiến thức chung và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển).
2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có trách nhiệm niêm yết và triển khai Thông báo này đến các Trạm Y tế tuyến xã thuộc địa bàn quản lý./.
 
Đính kèmDung lượng
78.signed.pdf213.01 KB
BAC SY.doc.signed.pdf395.09 KB
DAN SO.signed.pdf461.24 KB
DIEU DUONG.doc.signed.pdf357.48 KB
DUOC.doc.signed.pdf358.56 KB
HO SINH.signed.pdf436.63 KB
KIEN THUC CHUNG.signed.pdf568.71 KB
KY THUAT VIEN.doc.signed.pdf268.83 KB
Y SY.doc.signed.pdf397.13 KB
Y TE CONG CONG.doc.signed.pdf345.14 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn