Danh sách sở, ban, ngành

Sở Y tế tổ chức Giao ban công tác Y tế quý I năm 2016

Thứ Hai, 05/09/2016 - 04:38

Ngày 08 tháng 4 năm 2016, Sở Y tế đã tổ chức giao ban công tác Y tế quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2016. Tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Đại diện lãnh đạo phòng Y tế huyện, thành phố.

* Đánh giá chung:

Trong quý I/ 2016, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động năm 2016 và sớm triển khai thực hiện ngay từ tháng 01.  

- Về cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu trong quý I đều đạt. Công tác phòng, chống dịch thường xuyên được thực hiện tốt; không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn; không có tử vong do mắc bệnh dịch nguy hiểm; công tác giám sát dịch, bệnh được duy trì thường xuyên; các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt, không gây thành dịch.

- Công tác khám chữa bệnh ở tuyến tỉnh, huyện thực hiện tốt, có nhiều  chuyển biến tích cực, không để xảy ra sai sót chuyên môn.

- Công tác đảm bảo y tế trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân được thực hiện tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.       

- Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt ngay từ đầu năm.

- Các đơn vị đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh; đảm bảo đủ thuốc thiết yếu cho nhân dân; sẵn sàng cung ứng thuốc cho phòng chống dịch bệnh.

- Công tác xây dựng cơ bản luôn được quan tâm, những nội dung trong kế hoạch xây dựng cơ bản thực hiện cơ bản đúng tiến độ.

- Hạn chế:

          Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế:

+ Chỉ tiêu điều trị tại tuyến xã đạt thấp, đặc biệt các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định.  

+ Việc tổ chức các hoạt động giám sát tại tuyến xã chưa thường xuyên, khai thác một số trang thiết bị y tế tuyến xã do dự án trang bị chưa hiệu quả.

            * Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016:

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong báo cáo quý I, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II như sau:

1. Lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng, chỉ đạo khoa, phòng giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gắn với các tiêu chí thi đua.

2. Tăng cường việc trao đổi, đối thoại với các phòng chuyên môn Sở Y tế về các khó khăn, những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện.

3. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vacine Sởi – Rulbella cho lứa tuổi 16 – 17 trên địa bàn.

4. Tập trung triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016 với chủ đề “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.

5. Chủ động đề xuất với cấp thẩm quyền để bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế;

6. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố đề xuất và triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng chỉ tiêu điều trị tại xã thấp.

7. Quan tâm phát triển các kỹ thuật y tế, tiếp tục chuyển giao kỹ thuật chuyên môn y tế cho tuyến dưới.

8. Tại các cơ sở khám chữa bệnh niêm đồng thời yết giá viện phí theo:

-  Thông tư  số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

- Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về quy định mức thu một phần viện phí trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

9.  Chỉ đạo thực hiện xử lý chất thải bệnh viện: tất cả các chất thải y tế đều phải được thu gom và xử lý triệt để và nghiêm ngặt, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

10. Tiếp tục phối hợp với VNPT và Viettel Lạng Sơn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

11. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Niêm yết tại bệnh viện số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế và Sở Y tế; tại vị trí hòm thư góp ý của đơn vị bố trí thêm giấy, bút để cho công dân có thể góp ý được ngay; nghiêm túc tiếp nhận và xử lý các thông tin do người dân phản ảnh qua đường dây nóng.

                            

Hoàng Văn Từ, Chánh Văn phòng Sở Y tế

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn