Danh sách sở, ban, ngành

Liên hệ

Chủ Nhật, 08/12/2007 - 04:17
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ: 50 Đinh Tiên Hoàng - TP Lạng Sơn
Điện thoại: 812258
website: http://www.langson.gov.vn/yt

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn