Danh sách sở, ban, ngành
Menu chính

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn21
Hà nội 23
Đà Nẵng24
Hồ Chí Minh25

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn