Danh sách sở, ban, ngành

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn28
Hà nội 33
Đà Nẵng33
Hồ Chí Minh32

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn

Listing all pages