Danh sách sở, ban, ngành

Liên hệ

Thứ Tư, 10/19/2011 - 09:47

Thông tin liên hệ:  Ths Trần Hoàng Lộc - Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn - Điện thoại: 025.3812258 - Fax: 025.3812456 - Địa chỉ email: thloc@langson.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn