Danh sách sở, ban, ngành

Ý kiến đóng góp gửi Sở Y tế
Tiêu đề
Tên của bạn
E-mail
Số điện thoại
Địa chỉ
Nội dung đóng góp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn