Danh sách Sở, ban, ngành
STT Tên Tổ chức Địa chỉ Lĩnh Vực - Loại và cấp CTXD
107
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Ngân

- Địa chỉ: Số 8 đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Phạm Thị Thu

- ĐT liên hệ: 025.3 528528 - 0919.926.926

1.Lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Dân dụng: Nhóm C

2.Quản lý dự án ĐTXD công trình:

- Dân dụng: Nhóm C

3.Khảo sát xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp IV.

4.Thiết kế xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp III

5.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp IV

6.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

106
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Minh Hòa

- Địa chỉ: Số 54, đường Phai Luông, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nông Chí Hiếu.

- Số điện thoại: 0912.934.699

1.Khảo sát xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (đập, mương nông thôn): Cấp IV.

2.Hoạt động thiết kế xâydựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV.

3.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV.

4.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV.

105
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Vượng

- Địa chỉ: Ngõ 8, thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Bế Thị Thuyết.

- ĐT liên hệ: 0915.536.444.

1.Hoạt động thiết kế xâydựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV.

2.Khảo sát xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV.

3.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV.

4.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV. 

104
Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Minh LS

- Địa chỉ: Ngõ 1, đường Phe Dài, khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Đỗ Nguyễn Đông

- ĐT liên hệ: 0972.689.558.

Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV. (Bổ sung)

103
Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Khánh Dương

- Địa chỉ: Số 424A, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nông Thúy Kiều.

- ĐT liên hệ: 0963.947.383.

Thi công xây dựng:

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

102
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Nguyên

- Địa chỉ: Số 404, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Đỗ Minh Hùng.

- ĐT liên hệ: 0913.226.615.

Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

101
Công ty TNHH Việt Đức

- Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Phú Thuận.

- ĐT liên hệ: 025.3 861 266.

Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV.

100
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Phương

- Địa chỉ: Tầng 2 số 10 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Giám đốc: Trần Đăng Khoa.

- ĐT liên hệ: 0253.776.222

1.Khảo sát công trình:

- Công nghiệp: Cấp điện Cấp IV.

- Giao thông: Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV.

2.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp IV

- Công nghiệp: Cấp điện Cấp IV.

- Giao thông: Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV.

3.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp IV

- Công nghiệp: Cấp điện Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV. 

 

99
Công ty Cổ phần Tư vấn Phương Đông

- Địa chỉ: Số 90, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Hoàng Văn Đặng.

- ĐT liên hệ: 025.3890866.

1.Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước đô thị Cấp IV.

2.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước đô thị Cấp IV.

3.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp IV.

98
Công ty Cổ phần TVXD Minh Vượng

- Địa chỉ: Ngõ 8, thôn Trung Cấp,xã Mai Pha, thành phố Lạn Sơn.

- Giám đốc: Bế Thị Thuyết.

- ĐT liên hệ: 0915.536.444

1.Thiết kế xây dựng:

- Dân dụng: Cấp IV.

2.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp IV.

97
Công ty Cổ phần Xây dựng Hưng Thành Lạng Sơn

Địa chỉ: Đường vào trường THPT Văn Lãng, Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa.

- ĐT liên hệ: 0949.023.188

1.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV.

2.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp IV.

- Giao thông: Cấp IV

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV.

96
Công ty Cổ phần Xây dựng 496

- Địa chỉ: LK2- Khu đô thị Phú Lộc 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Đoàn Thị Minh Hiển.

- ĐT liên hệ: 025.3874.555

1.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp IV

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước đô thị Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV.

95
Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Sơn

- Địa chỉ: Số 95, Tiểu khu Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Thanh.

- ĐT liên hệ: 0166.732.6677.

1.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

94
Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Ban

- Địa chỉ: Thôn Mỏ đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

- Giám đốc: Đinh Quốc Chính.

- ĐT liên hệ: 0985.618.855.

1.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp IV.

- Giao thông: Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV; Cấp nước sinh hoạt nông thôn Cấp IV.

93
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 25, đường Phan Bội Châu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Phó Giám đốc: Hà Huyền Hưng.

- ĐT liên hệ: 025.3810331.

1.Lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Dân dụng: Nhóm C.

- Công nghiệp: Nhóm C.

2.Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp III.

- Công nghiệp: Cấp III.

- Giao thông: Cấp III.

3.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp III.

4.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp III.

- Công nghiệp: Cấp III

92
Công ty Cổ phần Xây dựng 212

- Địa chỉ: Số 42, ngõ 17A, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Phạm Trường Giang.

- ĐT liên hệ: 025 3719018.

1.Khảo sát xây dựng :

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (đường giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT (mương, đập): Cấp IV.

2.Hoạt động thiết kế xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (đường giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước sinh hoạt): Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT (mương, đập): Cấp IV.

3.Giám sát chất lượng công trình xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (đường giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật : Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT (mương, đập): Cấp IV.

4.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông (đường giao thông nông thôn): Cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật : Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Cấp IV.

-Nông nghiệp và PTNT (mương, đập): Cấp IV.

91
Công ty Cổ phần Xây dựng Mỹ Sơn

- Địa chỉ: Số 125, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Quốc Phong.

- ĐT liên hệ: 025.3885599.

1.Thi công xây dựng:

- Dân dụng: Cấp III.

- Công nghiệp (đường dây điện trung thế 35KV): Cấp III.

- Giao thông (đường bộ): Cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước đô thị: Cấp III.

- Nông nghiệp và PTNT (đập thủy lợi): Cấp III; Cấp nước sinh hoạt nông thôn Cấp IV

90
Công ty TNHH MTV Nga Phong

- Địa chỉ: Số 36 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Hải Phong

- ĐT liên hệ: 0253.717232

1.Thi công xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp III.

- Giao thông: Cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp III.

89
Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh

- Địa chỉ: Số 277, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Triệu Dũng Định.

- ĐT liên hệ: 0913.045.438

1.Khảo sát, thiết kế công trình:

- Dân dụng: Cấp IV.

- Giao thông: Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: (cấp nước sinh hoạt nông thôn): Cấp IV (Bổ sung)

2.Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Giao thông (giao thông nông thôn): Cấp IV.

3.Thi công xây dựng:

 - Dân dụng: Cấp III

- Giao thông: Cấp IV.

88
Công ty Cổ phần Cầu đường bộ Lạng Sơn

- Địa chỉ: Thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Hứa Thị Quyên.

- ĐT liên hệ: 0986.075.219

1.Thi công xây dựng công trình:

- Dân dụng: Cấp IV.

- Giao thông: Cấp IV.

- Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi Cấp IV.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.812.237; Fax: (0205) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn