Danh sách Sở, ban, ngành

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018 NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN.

Thứ Ba, 01/16/2018 - 10:40

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Ngày 09/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Lý Vinh Quang Ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng dự Hội nghị còn có lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo các  phòng chuyên môn,02 trung tâm và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Kim Tiến - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân - Phó Giám đốc Sở trình bày thảo báo cáo tổng

kết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Lãnh đạo Sở trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ năm 2017.

Thế Tùng – Thực hiện

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.812.237; Fax: (0205) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn