Danh sách Sở, ban, ngành

Đại hội Công đoàn Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Năm, 12/14/2017 - 17:22

Đại hội Công đoàn Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2017-2022

    Vào hồi 13h30 ngày 07/12/2017, Công đoàn Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư đảng bộ, phó Giám đốc Sở Xây dựng, Đ/c Tô Thị Ái – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

    Công đoàn Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn có tổng số 97 công chức, viên chức và người lao động. Nhiệm kỳ qua, Công Đoàn Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và tham gia các hoạt động xã hội. Công đoàn đã trích kinh phí tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, CCVCLĐ, tứ thân phụ mẫu... khi ốm đau, hoạn nạn kịp thời và chu đáo phát huy được tinh thần đoàn kết trong mỗi đoàn viên công đoàn. Cùng với đó, Công đoàn sở đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, và các phòng ban chuyên môn xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CCVCLĐ trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, các chế độ ốm đau, thai sản… Việc tham gia BHXH, BHYT đúng luật Lao động và đều lệ Công đoàn. Phối hợp cùng chuyên môn xét đề nghị nâng lương đúng thời hạn cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua các chỉ tiêu đề ra về cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: Chỉ tiêu kết nạp Đảng từ 10 đoàn viên trở lên, kết nạp được 12 đoàn viên, vượt chỉ tiêu 100; chỉ  tiêu 80% nữ cán bộ, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, đạt 85%...

                                                                                                         Toàn cảnh Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Sỹ Tân, bí thư đảng bộ, phó giám đốc Sở Xây dựng và Đ/c Tô Thị Ái – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công Đoàn Sở xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước, phát huy sáng kiến “lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ trọng tâm khác, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên…

  

 Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân – Bi thư đảng bộ, Phó Giám đốc phụ Sở phát biểu tại Đại hội

 

 Đồng chí Nguyễn Duy Đông  – Chủ tịch Công đoàn tặng hoa cho các Đồng chí nhiệm kỳ (2012-2017)

                                    BCH Công đoàn mới ra mắt

     Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên Chức tỉnh. Đại hội đã giao nhiệm vụ cho Công đoàn Sở Xây dựng  trong nhiệm kỳ mới tiếp tục tập trung làm tốt các mục tiêu, nhiệm vụ như: xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực được giao, 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không có tệ nạn xã hội và bảo đảm tốt an ninh trật tự cơ quan, không có đoàn viên, công chức, viên chức, lao động vi phạm pháp luật.

Thế Tùng - tổng hợp.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.812.237; Fax: (0205) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn