Danh sách Sở, ban, ngành

Họp thẩm định 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Thứ Ba, 12/06/2016 - 08:03

                          Họp thẩm định 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ngày 01/12/2016, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tổ chức họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2016 đối với xã Tràng Phái (huyện Văn Quan), Hữu Vĩnh, Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn), Tân Thanh (huyện Văn Lãng), Hải Yến (huyện Cao Lộc). Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

 

 

Các thành viên Hội đồng thẩm định tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thẩm định hồ sơ; mức độ hoàn thành từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã: Tràng Phái, Bắc Sơn, Hữu Vĩnh, Tân Thanh, Hải Yến. Theo đó, các xã đều đã phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hồ sơ, thủ tục đầy đủ theo đúng quy định. Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu, 100% đồng ý công nhận 5 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

 

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chúc mừng và đề nghị các xã: Tràng Phái, Bắc Sơn, Hữu Vĩnh, Tân Thanh, Hải Yến tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí chuẩn nông thôn mới đã đạt được. Yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã; đồng thời, chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017./.

 

Theo Công thông tin điện tử tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.812.237; Fax: (0205) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn