Danh sách Sở, ban, ngành

Thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 07/19/2013 - 03:12

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

1. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản (03 tt)

2. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng (03 tt)

3. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (01 tt)

4. Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc (02 tt)

5. Lĩnh vực Nhà ở  (07 tt)

6. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (11 tt)

7. Lĩnh vực Phát triển đô thị (04 tt)

8. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản (01 tt)

9. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị (01 tt)

10. Lĩnh vực Kiến trúc quy hoạch (04 tt)

Đính kèmDung lượng
5.DM,noidungTTHCchuanhoa-SXD2016 kemQD.doc192 KB
Danh muc, noi dung TTHC cua SXD 2017.doc1.31 MB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.812.237; Fax: (0205) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn