Danh sách Sở, ban, ngành

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN

Thứ Năm, 07/18/2013 - 01:47

1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

2. Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

3. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

4. Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

5. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ

6. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ

7. Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

8. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.812.237; Fax: (0205) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn