Danh sách Sở, ban, ngành

Thực hiện công văn số 313-CV/ĐUK ngày 17/3/2017 của Đảng ủy khối CCQ tỉnh về việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Công văn số 175/CV-ĐBSXD ngày 28/3/2017 về việc chỉ đạo đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng; Công văn số 231/CV-ĐBSXD ngày 26/8/2017 của Đảng bộ Sở Xây dựng về việc thực hiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng bộ Sở, sáng ngày 13/9/2017 Chi bộ Văn phòng 1 đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.237; Fax: (025) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn