Nhảy đến nội dung

UBND tỉnh chỉ đạo trợ giúp xã hội, cứu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018

UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo trợ giúp xã hội, cứu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018 (Công văn số1312/UBND-KGVX, ngày 13/12/2017).

 

Nguồn: Internet

Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, hỗ trợ Tết cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu đói, góp phần ổn định đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác trợ giúp xã hội năm 2017, chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bảo đảm ai cũng được hưởng Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

 

Chỉ đạo rà soát, thống kê, lập danh sách số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2018 để có phương án trợ giúp. Thực hiện việc chi trả kịp thời trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh đã được cân đối cho các huyện, thành phố. Ngoài ra, chủ động huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm,...

 

Khánh Ly