Nhảy đến nội dung

Quyết định ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng

Nội dung quyết định xem tại đây: 923/QĐ-UBND